مردم مي‌توانند دعاوي‌شان را با توافق به نهاد داوري ارجاع دهند - دفتر وکالت آل محمد

احتمال کناره‌گیری وکیل شهرام جزایری از پرونده* آل‌محمد: پس از ابلاغ حکم موکل، تجدیدنظرخواهی می‌کنم