image_pdfimage_print

وزارت امور خارجه به منظور جلوگیری از جعل و نیز تسهیل در اعتبارسنجی اسناد به ویژه وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور اقدام به راه اندازی سامانه تاک نموده است.در این سامانه قابلیت مشاهده سوابق و اصالت کلیه وکالتنامه های تنظیمی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که دارای کد رهگیری می باشد در آدرس TAK.MFA.IR قابل رویت بوده به گونه ای که نیازی به استعلام و تایید مجدد آن از سوی وزارت امور خارجه نمی باشد.