دفتر املاک - دفتر وکالت آل محمد

باید شرایط اعطای جواز و پروانه کسب به دفاتر املاک سخت تر شود