1

با سرمایه‌گذاری در امارات و کویت،ثروت ملی را به خارج نبرید *قبل از سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی از قوانین آنها مطلع شوید

يك وكيل دادگستري خطاب به شهروندان:‌

يك وكيل دادگستري با اشاره به وجود ناامني سرمايه‌گذاري در كشورهاي امارات عربي متحده و كويت و متضرر شدن ايرانيان و تشكيل پرونده‌هاي قضايي در اين زمينه، به ايرانيان توصيه كرد: در ايران سرمايه‌گذاري كنيد؛ زيرا سرمايه‌گذاري در ديگر كشورها به ضرر اقتصاد داخلي است. محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره قوانين حاكم بر سرمايه‌گذاري اقتصادي در كشورهاي امارات و كويت و همچنين متضرر شدن سرمايه‌گذاران ايراني در اين كشورها و تشكيل پرونده‌هاي قضايي اظهار كرد: ‌اگر كسي در كشوري سرمايه‌گذاري مي‌كند، طبعا بايد بر قوانين و مقررات حاكم بر آن كشور و محل سرمايه‌گذاري اشراف كامل داشته باشد و بعد از مشاوره حقوقي و اقتصادي با مشاوران، سرمايه‌گذاري كند كه اگراحيانا با مشكلاتي مواجه شد نسبت به قوانين حاكم بر سرمايه‌گذاري ناآگاه و ناآشنا نباشند. آل‌محمد با اشاره به نوع قوانين برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و فراهم بودن زمينه متضرر شدن اتباع ديگر كشورها، به ايرانياني كه قصد سرمايه‌گذاري در كشورهاي كويت و امارات را دارند توصيه كرد كه در داخل ايران سرمايه‌گذاري كنند و ثروت ملي را به خارج از كشور نبرند كه اين اقدام به ضرر اقتصاد داخلي است زيرا سرمايه‌گذاري در داخل موجب رونق اقتصادي كشور مي‌شود. اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه اگر كسي احيانا قصد سرمايه‌گذاري در كشور ديگري را دارد بايد مطالعات كاملي را در زمينه قوانين حاكم بر آن كشورها داشته باشد و بتواند آينده حقوقي سرمايه‌گذاري خود را ترسيم كند، ضرورت مشورت با مشاوران حقوقي و اقتصادي محلي را يادآور شد. آل‌محمد درباره فراهم بودن زمينه‌هاي افزايش جرم در كشورهايي مانند امارات و كويت و به خطر انداختن امنيت حقوقي و قضايي منطقه بيان كرد: شرايط حاكم بر اين كشورها، امنيت قضايي و خانوادگي را از بين مي‌برد. آنچه مهم است، ارشاد، راهنمايي، ‌محافظت و هوشياري هر كشور نسبت به اتباع خود است تا اتباعش را از خطرات احتمالي آگاه كند. وي تاكيد كرد: در داخل كشور بايد هوشياري‌، آموزش‌ و هشدار‌هاي لازم به خانواده‌ها داده شود تا از مسافرت‌هاي بي‌رويه به كشورهاي اطراف و كشورهايي كه اين خطرات در آنها بيشتر مشاهده مي‌شود، خودداري كنند. اين وكيل دادگستري خطاب به خانواده‌ها گفت:‌ از اعزام فرزندانتان به خارج از كشور به ويژه كشورهايي كه ميزان خطر بيشتر است و امنيت ندارند، خودداري كنيد. لازم است اتباع ايراني هوشيارانه و با انجام مطالعه به ديگر كشورها مسافرت كنند. انتهاي پيام