یک حقوقدان: دادستان کل کشور علیه متخلفین حوزه صنعت خودرو اقدام کند

تخلفات و مجازات‌های انتظامی کارشناسان دادگستری در قانون مشخص است