سید امیر آل محمد - دفتر وکالت آل محمد

تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی

image_pdfimage_print

تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی

,تکریم ارباب رجوع ارتباطی تنگاتنگ با حقوق شهروندی شهروندان دارد.

شفاف‌سازی‌ نحوه‌ ارائه‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ بدین معنی که شهروندان باید از نوع‌ خدمات‌ قابل‌ ارائه‌ به‌ ارباب‌رجوع‌،

مقررات‌ مورد عمل‌ و مراحل‌ انجام‌ کار، مدت‌زمان‌ انجام‌ کار، مدارک‌ مورد نیاز و فرم‌های‌ مورد عمل‌، عنوان‌ واحد،

محل‌ استقرار، نام‌ متصدی‌ انجام‌ کار و تعیین‌ اوقات‌ مراجعه‌ و نوع‌ فن‌آوری‌ مورد استفاده‌ اطلاعات لازم را داشته باشند.

اطلاع‌رسانی‌ از نحوه‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ مردم‌

به روشهایی از قبیل نصب‌ در تابلوی‌ راهنما در مبادی‌ ورودی‌ و در معرض‌ دید مراجعین‌،

تهیه‌ بروشور و توزیع‌ بین‌ ارباب‌رجوع‌ و مخاطبین‌،

نصب‌ نام‌ و نام‌خانوادگی‌، عوامل‌ متصدی‌ انجام‌ کار، پست‌ سازمانی‌ و رئوس‌ وظایف‌ اصلی‌ کارکنان‌ در محل‌ استقرار آنان‌ و راه‌اندازی‌ خط‌ تلفن‌ گویا برای‌ راهنمایی‌ مردم‌ صورت می­گیرد

کارمندان سازمانها نیز باید مواردی از قبیل نظم‌ و آمادگی‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ مردم‌،

وقت‌شناسی‌، نظم‌ و آراستگی‌ لباس، رعایت‌ ادب‌ و نزاکت‌، عدالت‌ و انصاف‌ درارائه‌ خدمات‌ خوب‌ به‌ مردم‌، همکاری‌ و خوش‌برخوردی‌،

آمادگی‌ برای‌ ارائه‌ اطلاعات‌ و توضیحات‌ کافی‌ در هنگام‌ مورد نیاز به‌ خدمت‌گیرندگان‌ را رعایت نمایند.

موارد اشاره شده و همچنین نظرسنجی از ارباب رجوعان درخصوص نحوه گردش کار و نیز پیگیری و ریشه کنی در طرح تکریم ارباب رجوع مورد اشاره قرارگرفته است.

لذا مساله ای که در این طرح مغفول مانده است ضرورت اسقرار کامل دولت الکترونیک می­باشد.

گسترش دولت الکترونیک سبب شفاف سازی فرایندهای اداری، افزایش سرعت و کاهش هزینه و درنهایت تحقق هرچه بهتر حقوق شهروندی می­باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است.

EPLR_Volume 1_Issue 1_Pages 11-34