یک حقوقدان: دادستان کل کشور علیه متخلفین حوزه صنعت خودرو اقدام کند

حذف “ماده ۴۷۷” مشکلات زیادی از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد