یک حقوقدان: دادستان کل کشور علیه متخلفین حوزه صنعت خودرو اقدام کند

حکم “فرار از زندان” موکلم پس ازتفهیم اتهام صادرمی‌شود