وکالتنامه های تنظیمی خارج از کشور

امکان بررسی صحت و اصالت وکالتنامه های تنظیمی خارج از کشور

image_pdfimage_print

امکان بررسی صحت و اصالت وکالتنامه های تنظیمی خارج از کشور

وزارت امور خارجه به منظور جلوگیری از جعل و نیز تسهیل در اعتبارسنجی اسناد به ویژه وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور اقدام به راه اندازی سامانه تاک نموده است.در این سامانه قابلیت مشاهده سوابق و اصالت کلیه وکالتنامه های تنظیمی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که دارای کد رهگیری می باشد در آدرس TAK.MFA.IR قابل رویت بوده به گونه ای که نیازی به استعلام و تایید مجدد آن از سوی وزارت امور خارجه نمی باشد.