image_pdfimage_print

يك وكيل دادگستري، گفت: پليس قضايي در كشورهاي ديگر تجربه‌ي موفقي دارد و با تزريق نيروي تخصصي در دادسراها و دادگاه‌ها، بر كارآمدي دستگاه‌هاي مربوطه افزوده‌ است.
محمدصادق آل‌محمد، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: حوزه‌ي فعاليت پليس قضايي در دادسراها شامل جرم‌شناسي، جرم‌يابي و دسترسي به سوابق مجرمان و در دادگاه‌ها توزيع اوراق قضايي، ابلاغ، دستگيري متهمان و جلب آنهاست.
وي با بيان اينكه با آمدن پليس قضايي در دادسراها و دادگاه‌هاي كشور عملكرد اين نهاد كارآمدتر مي‌شود، تصريح كرد: در مقابل اين اقدام رضايت مردم از دستگاه‌هاي قضايي كشور هم بيشتر مي‌شود.
اين حقوقدان، اظهار داشت: نظارت بر عملكرد پليس قضايي از سوي قوه‌ي قضاييه صورت مي‌گيرد و با اصلاح قوانين مي‌توان اين نظارت را قانوني كرد، اما پيشنهاد مي‌شود كه استقلال پليس قضايي را به هر صورت كه مي‌شود حفظ و جايگاه رسمي و قانوني براي آن تعريف كرد تا پليس قضايي در كنار ديگر نهادهاي انتظامي كشور به صورت منفك و مستقل فعاليت كند.
انتهاي پيام