گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت

image_pdfimage_print

انحصار وراثت پس از فوت یکی از اعضای خانواده و برای تعیین میزان سهم‌الارث هر یک از وراث انجام می‌شود و به بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت، میزان ارث هر یک اعضای خانواده مشخص می‌شودو تا زمانی که  گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث نمیتوانند فروش و تقسیم و یا انتقال اموال و یا برداشت از حساب های بانکی را انجام دهند حتی بصورت توافقی.

اشخاص صالح برای ارائه دادخواست

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارائه دادخواست کافی است.

مدارک مورد نیاز

برای اخذ گواهی انحصار وراثت، مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه و استشهادیه لازم است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.پس از آماده شدن این مدارک باید به همراه دادخواست به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه شود.

 ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف

گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارائه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشارآگهی می‌کند. و پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند.صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.

نمونه دادخواست انحصار وراثت

برگ دادخواست به شورای حل اختلاف

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر سن شغل محل اقامت  شهرستان

                    بخش         خیابان-کوچه-پلاک-

                   دهستان       کدپستی

                    منطقه

خواهان      
خوانده        
وکیل یا نماینده قانونى سید امیر آل محمد سید محمد صادق ۳۷ وکیل پایه یک دادگستری تهران، فرمانیه، بلوار اندرزگو، مجتمع اداری تجاری سانا، طبقه ۳ واحد ۳۱۷ دفتر وکالت آل محمد
تعیین خواسته و بهای آن تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
دلایل و منضمات دادخواست ۱- گواهی فوت ۲- کپی مصدق شناسنامه متوفی     ۳- کپی مصدق شناسنامه وارث  ۴- استشهادیه محضری  ۵- وکالتنامه تمبر شده وکیل  ۷- گواهی پزشکی  بیمارستان دائر بر فوت متوفی
 

ریاست محترم شوراهای حل اختلاف استان تهران

با سلام و احترام

اینجانب سید امیر آل محمد وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از طرف آقای  …. تنها وارث مرحوم ….. مبادرت به تقدیم این دادخواست می نماید و باستحضار می رساند:

شادروان ….. فرزند ….. به شماره شناسنامه ….. صادره …..و به شماره ملی ….. که نسبت پدری با موکل دارد، در تاریخ ۰۰/۰۰/۰۰۰ به علت ….در بیمارستان ….. دار فانی را وداع گفته است. متوفی پیرو دین اسلام و مذهب شیعه بوده و تنها وارث حین الفوت وی یک پسر به نام ….. فرزند ….. به شماره ملی ……. می باشد و متوفی به جز وارث فوق وارث دیگری ندارد و دارایی ایشان بیش از سه میلیون ریال می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت مورد استدعا است.

                                                                             با سپاس       

سید امیر آل محمد- وکیل ….