نویسنده: alemohamad law office

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند به معنای ساده  کسی زمین یا ملکی را به زور و بدون رضایت مالک آن از شخصی که براساس قرارداد  […]

سند ملکی تک برگ

سند ملکی تک برگ

سند ملکی تک‎برگ یکی از انواع سند ملکی است که مانند هر سند ملکی دیگری، مالکیت صاحب ملک را  نشان می‎دهد با این تفاوت که سند املاک در گذشته به صورت دفترچه‎ای چند برگ بود، امروزه شکل آن تغییریافته و در جدیدترین نوع خود به شکل تک‎برگی درآمده است. ویژگی‎های سند ملکی تک‎برگ: سند ملکی تک‎برگ […]