Category Archives: قوانین خانواده و ارث

نحوه انتقال سهام بورسی فرد متوفی به وراث

یک حقوقدان بازار سرمایه نحوه انتقال سهام سهامدار بورسی متوفی را به وراث فرد توضیح داد و تاکید کرد که فروش سهام فرد متوفی بعد از فوت فرد و بدون اطلاع سایر وراث جرم است. ...
بیشتر بخوانید

ارث

ارث به معنای انتقال اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث ایشان. بهره مندی افراد از ارث در طبقات مختلفی قرار می گیرد. به این ترتیب که افراد با توجه به نسبتی که ...
بیشتر بخوانید

تعیین‌ تکلیف اموال فردی که در کماست

بسیار پیش می‌آید که افراد در اثر بیماری و یا در اثر سانحه تصادف و… ناگهان به کما می‌روند و در این میان نزدیکان برای تعیین تکلیف اموال آنها اعم از املاک و حساب‌های ...
بیشتر بخوانید