دسته: قوانین خانواده و ارث

ارث- دفتر وکالت آل محمد

ارث

ارث به معنای انتقال اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث ایشان. بهره مندی افراد از ارث در طبقات مختلفی قرار می گیرد. به این ترتیب که افراد با توجه به نسبتی که با فرد متوفی دارند از ارث بهره می برند. اولین طبقه: والدین، فرزندان و فرزندان فرزندان دومین طبقه: […]

تعیین‌ تکلیف اموال فردی که در کماست

تعیین‌ تکلیف اموال فردی که در کماست

بسیار پیش می‌آید که افراد در اثر بیماری و یا در اثر سانحه تصادف و… ناگهان به کما می‌روند و در این میان نزدیکان برای تعیین تکلیف اموال آنها اعم از املاک و حساب‌های بانکی و دیگر موارد، با مشکل مواجه می‌شوند. باید بدانید که فردی که در حالت کماست، از نظر قانون در ردیف […]