Tag Archives: قاضی

مراحل انتقال سند رسمی ملک،آپارتمان و زمین

تنظیم سند رسمی مهم ترین کار است که باید در زمان انتقال سند رسمی ملک،آپارتمان و زمین انجام شود. سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. فر...
بیشتر بخوانید
قوانین بازسازی - دفتر وکالت آل محمد

مدارک لازم جهت تشکیل یک پرونده ساختمانی

مدارک لازم جهت تشکیل یک پرونده ساختمانی مناطقی که رسماٌ تحت تبعیت یک شهرداری می باشد و تراکم ویژگی های اقتصادی،اجتماعی معین داشته و جمعیتی بالای ۱۰ هزار نفر در خود ج...
بیشتر بخوانید

یک مقام مسوول درمجتمع قضایی اموراقتصادی: *بحثی از برائت جزایری وجود نداشت *قاضی پرونده توانمندی لازم را داشت *شهرام جزایری درشرایط مرخصی متواری نشده است

یک مقام مسوول در مجتمع امور اقتصادی، با دفاع از توانمندی‌های قاضی پرونده‌ی شهرام جزایری، تاکید کرد که در این پرونده بحثی از تبرئه شدن شهرام جزایری مطرح نبوده است. ا...
بیشتر بخوانید