Tag Archives: مهریه

توقیف سهام بورس بابت مهریه

دارایی های بورس و سهام شرکت ها در بورس به عنوان مهریه زن قابل توقیف است. سهام مال محسوب می شود و به آن مالیات تعلق می گیرد و قابل داد و ستد و معامله می باشد. لذا زوجه می ت...
بیشتر بخوانید

مهریه چیست؟

مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد میشود به همسر خود بپردازد. مهریه باید چیزی باشد که در بین مسلمانان مالیت داشته باشد،برای مثال مهر...
بیشتر بخوانید