برچسب: نهاد وکالت

اصل نظارت بر نهاد وکالت محترم ولی دخالت قابل توجیه نیست

اصل نظارت بر نهاد وکالت محترم ولی دخالت قابل توجیه نیست

سید محمد صادق آل محمد در واکنش به فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه از وکلا و حقوقدانان برای اظهار نظر در خصوص پیش نویس آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری یادداشتی با عنوان “اصل نظارت عالیه دستگاه قضا بر نهاد وکالت محترم است ولی دخالت قابل توجیه نیست” را در اختیار ایسنا قرار داده […]