بیوگرافی

بابک کارگری  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ،فعالیت خود را در دعاوی حقوقی و اسناد تجاری (چک ،برات و سفته )  در سال ۱۳۹۳ آغاز نمود

کار ما حل مشکلات مشتریانی است که اغلب در شرایط دشواری قرار دارند

آیا سوالی دارید؟

ما برای حق قانونی شما می جنگیم