آزمون پروانه وکالت سالانه برگزار می شود

ادبیات نمایندگان اگر اخلاقی‌ باشد تاثیر مطلوبی خواهد داشت