اوراق قضایی

اوراق قضایی

image_pdfimage_print

اوراق قضایی برگ هایی است که به موجب قانون دارای اعتبار خاصی در رسیدگی قضایی می باشد و جزئی از محتویات پرونده را .تشکیل می دهند

انواع اوراق قضایی و توضیحات کامل آن

۱- دادخواست:

به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود و باید به زبان فارسی و حاوی مشخصات کامل اصحاب دعوی و وکلای آنان باشد.

۲- اظهار نامه:

 اوراقی است که هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید به شرط اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.

 ۳- اخطاریه:

دعوتنامه ای است که به وسیله آن طرفین پرونده یا گواهان یا سایر اشخاصی که حضور آنها در دادگاهها مهم است در دعاوی حقوقی ( مدنی ) به مراجع قضایی فراخوانده می شوند.

 

 ۴- احضاریه:

دعوتی است رسمی، که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید. احضار متهم فقط به وسیلهٔ احضاریه یا احضارنامه صورت می‌گیرد.

 ۵- جلب:

در صورتیکه متهم برای ادای توضیحات در محضر بازپرس حاظر نشود، مقام قضایی دستور جلب او را می دهد و برگه ای به نام برگ جلب صادر می کند که این برگ جلب را مامورین انتظامی به متهم ارائه می دهند و بعد او را به نزد بازپرس دلالت می کنند این عمل را جلب متهم می گویند. این برگ جلب ممکن است سیار هم باشد یعنی در محدود قضایی یک دادگستری خاص ممکن است برگه ای در دست مامورین باشد تا هرجا متهم را دیدند او را دستگیر و به محضر بازپرس هدایت کنند.

 ۶- دادنامه:

دادنامه تصمیم و رای قاضی است که در ورقه چاپی مخصوصی تایپ می شود. این ورقه چارچوب خاصی دارد و مواردی همچون شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، دلایل و مستندات رای، مشخصات طرفین، نتیجه رای و … در آن درج می شود. پس از آماده شدن دادنامه و امضاء توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی به شما و طرف مقابلتان ابلاغ خواهد شد.

۷- اجرائیه:

برگ اجرائیه نوع دیگری از برگ دادخواست می باشد که درآن نام،  نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه، مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت اجراء بعهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود.
برگهای اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود
یک نسخه آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده ‌اجرائی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به متهم ابلاغ می شود.

ابلاغ اوراق قضایی:

وقتی دعوایی در دادگاه مطرح می‌کنید باید منتظر برگه‌هایی از طرف دادگاه باشید که به آن‌ها اوراق ابلاغیه می‌گویند. ابلاغ یکی از قسمت‌های مهم دعوا است زیرا ابلاغ، شما را در جریان پرونده خودتان قرار خواهد داد، با در دست داشتن برگه ابلاغیه شما در صورتی که خوانده دعوا باشید (یعنی کسی که علیه او دعوا طرح شده.) می‌توانید دلیل این ابلاغ را در خود برگه ابلاغیه ببینید و حتی ضمانت عدم حضور شما در دادگاه نیز در همین برگه به شما تذکر داده شده است. این ابلاغ از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است پس بهتر است آن را نادیده نگیرید

در گذشته ابلاغ اوراق قضایی به صورت فیزیکی انجام می‌شد اما‌ امروزه ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی و با ثبت نام در سامانه ثنا انجام می‌شود، اطلاعات ثبت شده در ثنا از قبیل آدرس و شماره تلفن سابقه قضایی محسوب می‌شود.

زمانیکه ابلاغ در ثنا صورت می‌گیرد چه رویت شود و چه نشود ابلاغ صورت گرفته است منتهی رویت آن‌ها به منزله ابلاغ واقعی و عدم رویت آن‌ها استنکاف از قبول اوراق قضایی محسوب می‌شود. لذا نوعی ابلاغ قانونی محسوب می‌گردد. در ابلاغ الکترونیکی مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند که ثابت کند به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.