با سرمایه‌گذاری در امارات و کویت،ثروت ملی را به خارج نبرید *قبل از سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی از قوانین آنها مطلع شوید