مردم مي‌توانند دعاوي‌شان را با توافق به نهاد داوري ارجاع دهند - دفتر وکالت آل محمد

تشریح وقایع مجرمانه برای مردم مفید است باید بین اطلاع‌رسانی و جلوگیری از آسیب‌ها تعادل برقرار کرد