تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

image_pdfimage_print

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند به معنای ساده  کسی زمین یا ملکی را به زور و بدون رضایت مالک آن از شخصی که براساس قرارداد  نسبت به آن ملک دارای حق باشد (مانند مستاجر)، تصرف کند.

انواع  دعوای تصرف عدوانی:

 

تصرف عدوانی حقوقی

قانونگذار تصرف عدوانی حقوقی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف کرده است  : «دعوای تصرف عدوانی حقوقی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» با توجه به این تعریف مال مورد تصرف باید غیر منقول( یعنی قابل نقل و انتقال نباشد مانند مسکن) باشد.

تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری به معنای تصرف مالی که متعلق به شخص دیگری است. آن هم با اطلاع از اینکه مال تعلق به شخص دیگری دارد. به لحاظ قانونی تصرف عدوانی کیفری جرم محسوب می گردد و در صورت اثبات جرم، شخص از یک ماه تا یک سال به  حبس محکوم می گردد. این نوع تصرف برای اموال غیر منقول اطلاق می گردد. در تصرف عدوانی کیفری شخص باید مالکیت مال غیر منقول را ثابت کند.

قطعا یک وکیل مجرب و حرفه ای می تواند به شما کمک کند تا به نتیجه برسید.  افرادی که آگاهی و تصرفی از قانون ندارند به مشکل خورده و هنگام مواجه شدن با این پرونده شما شکست خواهید خورد. ما بهترین وکلا با پروندهای موفق را جهت رضایت متقاضیان محترم در اختیار داریم تا شما را به نتیجه مطلوب برسانیم. اگر سوالی دارید با ما در تماس باشید.