شهرام جزايري به مجتمع قضايي امور اقتصادي احضار شد- دفتر وکالت آل محمد

*جلسه اخذ آخرین دفاعیات شهرام جزایری برگزارشد* متهم: سوءنیت درفعالیت‌های اقتصادی‌ام قابل اثبات نیست وکیل متهم:هیچ‌یک از۱۲۰تخلف مطروحه مستلزم عمل مجرمانه نیست