صادق آل محمد - دفتر وکالت آل محمد

یک وکیل دادگستری: قوانین سنتی پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست