قوانين دست و پا گير،جرات را از سرمايه‌گذار مي‌گيرد-دفتر وکالت آل محمد

آل‌محمد، حقوقدان: قوانین دست و پا گیر،جرات را از سرمایه‌گذار می‌گیرد مقررات اقتصادی باید منطبق بر مقتضیات روز تغییر کند