طرح صیانت از فضای مجازی

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز درباره طرح صیانت از فضای مجازی