دسته: اخبار حقوقی

وضع آئین دادرسی ساده و عادلانه یکی از راه‌های تقلیل دعاوی است

سید محمد صادق آل محمد در گفتگو با اسنا گفت: یکی از راه‌های تقلیل و از بین بردن هر چه سریع‌تر و بهتر اختلافات و حل و فصل دعاوی وضع قانون آئین دادرسی ساده، پیشرو و مترقی است که بر این اساس قوانین آئین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی باید از پیچیدگی و ابهام […]