برچسب: شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف-آل محمد

شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف چیست و در چه مواردی باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد؟ شورای حل اختلاف یکی از نهادهایی است که زیر نظر قوه قضائیه ایران فعالیت می‌کند. و در حال حاضر با ادغام مرکز داوری به مرکز توسعه حل اختلاف کشور تغییر نام داده است در چه مواردی باید به شورای حل […]