Tag Archives: پرونده

یک مقام مسوول درمجتمع قضایی اموراقتصادی: *بحثی از برائت جزایری وجود نداشت *قاضی پرونده توانمندی لازم را داشت *شهرام جزایری درشرایط مرخصی متواری نشده است

یک مقام مسوول در مجتمع امور اقتصادی، با دفاع از توانمندی‌های قاضی پرونده‌ی شهرام جزایری، تاکید کرد که در این پرونده بحثی از تبرئه شدن شهرام جزایری مطرح نبوده است. ا...
بیشتر بخوانید

حکم پرونده شهرام جزایری نقض شد

حکم پرونده شهرام جزایری نقض شد آل محمد، وکیل مدافع شهرام جزایری در مصاحبه با ایسنا اعلام کرد: حکم پرونده شهرام جزایری از سوی دیوان عالی کشور نقض شد موکلم باید از زندا...
بیشتر بخوانید

تصمیم قضایی از سوی دیوان عالی کشور درباره‌ پرونده شهرام جزایری

هنوز هیچ تصمیم قضایی از سوی دیوان عالی کشور درباره‌ پرونده موکلم به بنده ابلاغ نشده است وکیل مدافع شهرام جزایری اعلام کرد: که هنوز هیچ تصمیم قضایی از سوی دیوان عالی ک...
بیشتر بخوانید