آل‌محمد، حقوقدان: قضات باید با وکلا در چارچوب قانون عمل کنند نهادینه نشدن فرهنگ وکالت در کشور از مشکلات وکلاست