آل‌محمد، وکیل دادگستری: هنگام فراهم شدن تامین، متهم باید آزاد شود متهمان می‌توانند به صدور قرار بازداشت موقت اعتراض کنند