آل محمد: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی مشکلی را حل نکرده است تهیه لایحه‌یی برای حفاظت از اقتصاد جامعه و مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری است