تهيه لايحه‌يي براي حفاظت از اقتصاد جامعه و مبارزه با مفاسد اقتصادي ضروري است-دفتر وکالت آل محمد

احتمال کناره‌گیری وکیل شهرام جزایری از پرونده