قوانين دست و پا گير،جرات را از سرمايه‌گذار مي‌گيرد-دفتر وکالت آل محمد

*اصل۳۱ قانون اساسی؛تامین مسکن برای همه* آل‌محمد: مجلس وظیفه دارد قوانینی را درباره‌ی مسکن، وضع و دولت را به اجرای آن مکلف سازد