توقیف سهام بورس بابت مهریه

توقیف سهام بورس بابت مهریه

image_pdfimage_print

دارایی های بورس و سهام شرکت ها در بورس به عنوان مهریه زن قابل توقیف است. سهام مال محسوب می شود و به آن مالیات تعلق می گیرد و قابل داد و ستد و معامله می باشد. لذا زوجه می تواند تمامی دارایی های بورس زوج را بابت مهریه توقیف نماید.

سهام، سود سهام، حق تقدم سهام، سهام عدالت و سود سهام عدالت و دیگر سهام های موجود در بازار بورس و اوراق بهادار به دلیل این که جزو اموال و دارایی زوج محسوب می شود، قابلیت توقیف را دارند.

مهریه عبارت است از مالی که به موجب عقد نکاح به ملکیت زن درآمده و می تواند در آن تصرف نموده و یا هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید و شوهر موظف به پرداخت خواهد بود. به همین دلیل زوجه می تواند هر زمان که بخواهد به دایره اجرایی ثبت مراجعه و در بخش شناسایی اموال، سهام شوهر خود را به عنوان اموال معرفی کند و از دادگاه دستور توقیف و فریز سهام را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اخذ نماید.

به دلیل این که عقدنامه یک سند رسمی به حساب می آید، زوجه باید در ابتدا درخواست اجرای مهریه خود را در دایره اجرایی و سپس درخواست شناسایی اموال را از طریق دایره اجرائیه ثبت نماید و بعد از آن دایره اجرائیه نامه ای برای شرکت سپرده گذاری جهت بررسی اموال زوج ارسال می کند و شرکت سرمایه گذاری هم با استفاده از شماره ملی دارایی زوج را بررسی و اعلام می نماید و پس از اعلام، زوجه می تواند سهام و هر آنچه که اعلام شده را توقیف نماید.

در این حالت دادگاه یا دایره اجرای ثبت توقیف سهام را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام و بلافاصله شرکت سپرده گذاری اقدام به فریز و توقیف سهام زوج می نماید تا زوج دیگر نتواند سهام خود را بفروشد. در این صورت اگر زوج نتواند مبلغ مهریه را تامین نماید، شرکت سپرده گذاری اقدام به فروش سهام زوج به نفع زوجه می نماید و در صورتی که زوج مهریه زن خود را از جای دیگری تامین نماید، می تواند از دادگاه رفع توقیف سهام خود را درخواست نماید.

سید امیر آل محمد

وکیل پایه یک دادگستری