Category Archives: دعاوی

Blank Image

وکالت بلاعزل

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، ط...

Blank Image

قیم کیست؟

قیم کیست؟ مطابق قانون مدنی کسانی که توانایی تصرف در امو...

Blank Image

نفقه چیست؟

پس از ازدواج زوجین نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند. یکی ...

Blank Image

چک برگشتی

چک یک سند تجاری پر کاربرد و با اهمیت است. یکی از مسائل مه...

Blank Image

مهریه چیست؟

مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ...